Tervetuloa Robotics Finland vo:n kotisivulle.

Robotics Finland on syntynyt marraskuussa vuonna 2013 Ylen Studio 7:ssa pidetyn EU Robottiviikon sekä yhteisen strategiasession pohjalta. Tapahtumissa vierailleet asiantuntijat ja puhujat pitivät välttämättömänä, että perustetaan organisaatio, joka tuo yhteen suomalaisen robotiikan toimijat; ammattilaiset, harrastajat, akateemiset, yritykset sekä ministeriöt ja muut laitokset.

Robotics Finland vastaa haasteeseen rakentaa Suomeen arvoa lisäävä kenttä tai klusteri, jonka tavoitteena on yhdistää, kehittää ja aktivoida robotisaation eri osapuolia erityisesti taloudellisista sekä työn- ja elinkeinoelämän lähtökohdista. Tavoitteena rakentaa suomalaisen robotisaation organisoitumisen, oppimisen ja kohtaamisen alusta, jossa voidaan käydä myös robotiikka/robotisaatioaiheista keskustelua elinkeinoelämässä, yhteiskunnassa ja mediassa sekä kansalaisten ja kiinnostuneiden kesken. Yhtenä tavoitteena on edistää innovatiivista ja taloudellisesti menestyvää toimintaa robotiikan alalla.

Tänä päivänä Airo Island on ottanut vetovastuun suomen robottiekosysteemin rakentamisesta.