Tiedotteita

Robotiikan taustaselvityksiä

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut aiemmin tilatut selvitykset 2.2.2016. Selvitykset linkittyvät tulevaan robotisaatiostrategiaan, jota on työstetty useammassa työryhmässä. Työryhmiin on osallistunut asiantuntijoita monilta eri aloilta, mukana myös useita Airo Island ry:n jäseniä.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö tilasivat loppuvuodesta 2014 suomalaisen robotisaatiokehitystyön taustoittamista varten kolme robotiikkaa koskevaa selvitystä.

Selvitysten tarkoituksena on antaa tietoa robotiikan sovellusalueista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista. Kokonaisuutena robotiikkaselvitykset luovat kattavan kuvan robotiikan nykytilasta sekä tulevaisuuden kehityssuunnasta ja -tarpeista.

Tutustu julkaisuun http://www.lvm.fi/-/robotiikan-taustaselvityksia