Teknologia ja robotit apuna hoivatyössä

Teknologia ja robotit apuna hoivatyössä

Roboteista haetaan apua moniin yhteiskunnallisiin haasteisiin – yksi niistä on kiistatta väestön ikääntyminen. Suomessa ja monessa muussa maassa väestön ikärakenne muuttuu siten, että huoltosuhde heikkenee. Tämä tarkoittaa sitä, että työikäisten määrä suhteessa eläkeläisiin pienenee, jolloin pienempi joukko ihmisiä on vastuussa hyvinvoinnin rakentamisesta ja toisaalta suurempi joukko ihmisiä tarvitsee erilaisia yhteiskunnan palveluja. Samalla myös ihmisten elinikä nousee, jolloin työelämän ulkopuolelle vietettävä aika pitenee ajallisesti.

Kokonaisuutena tämä johtaa tilanteeseen, jossa hyvinvointiyhteiskunnan menot kasvavat ja tulot pienenevät. On yhä hankalampaa luoda laadukkaita palveluja kaikille niitä tarvitseville. Tästä syystä ei ole ihme, että robotisaatiosta haetaan apua tilanteeseen.

Boboteilla voikin olla merkittävä rooli vanhustyössä, joskaan se ei tietenkään tarkoita, että hoivarobotit korvaisivat ihmiset. Kyse on enemmän siitä, että robotit tekevät joitakin töitä paremmin ja nopeammin kuin ihmiset, mikä on kokonaisuuden kannalta järkevää. Kun hoitajat saadaan pois rutiini- ja paperitöistä, heillä riittää paremmin aikaa viettää aikaa vanhusten kanssa, mikä onkin hoivatyön ydin.

Monet ikäihmiset ovat nykyisin myös varsin hyväkuntoisia ja halukkaita pitämään itse huolta itsestään. Tällaisessa tilanteessa teknologia voidaan ottaa avuksi hyvin tuloksin. Tällöin erilaiset tekniset ratkaisut mahdollistavat esimerkiksi kotona asumisen pitempään sekä terveydentilan seuraamisen itsenäisesti. Tämä on sekä ihmisen että yhteiskunnan kannalta usein paras ratkaisu.

dante