Teknologia tarjoaa välineitä kehittää myös liiketoimintaprosesseja

Teknologia tarjoaa välineitä kehittää myös liiketoimintaprosesseja

Teknologia nähdään monesti ensisijaisesti keinona kehittää teollisia prosesseja tai luoda tuotteita, jotka auttavat kuluttajia arjessa. Teknologia on kuitenkin tuonut lukuisia erilaisia keinoja kehittää myös itse liiketoimintaa ja bisneksen perusprosesseja, eli siis yrityksen toimintaa sisältäpäin.

Kukaan ei ole voinut välttyä viimeisen vuosikymmenen aikana keskustelulta niin sanotusta bisness intelligenseltä, jolla viitataan dataan ja tietoon, jonka perusteella voi tehdä oman liiketoiminnan kannalta parempia ratkaisuja.

Business intelligence eli BI tarkoittaa käytännössä sitä, että erilaisilla teknologioilla seurataan automaattisesti lukuisia erilaisia yrityksen sisäisiä toimintoja sekä ulkoisia, oman toiminnan kannalta merkittäviä signaaleja. Toki erilainen seuranta on aina ollut osa menestyksekästä liiketoimintaa, mutta BI:n idea on automatisoida seuranta ja liittää erilaisia datoja yhteen. Näin saadaan reaaliajassa erialaisia arvioita siitä, kuinka liiketoimintaympäristö kehittyy yrityksen ulkopuolella ja toisaalta, miten yrityksen sisällä onnistutaan saavuttamaan tavoitteita ja millaisiin asioihin esimerkiksi työntekijöiden aika kuluu.

Kun yrityksellä on käytössään erilaisia teknologioita, niiden on helpompi perustaa päätöksensä faktoihin ja numeroihin, eikä omiin käsityksiin ja tuntemuksiin, jotka usein eivät ole luotettavia. Tietenkin BI-menetelmät mittaavat juuri sitä, mitä halutaan ja siten niiden tarjoama tieto vastaa olemassa olevia käsityksiä, jotka saattavat olla vääriä. Kaikesta huolimatta ne ovat parempia kuin ihmisen muistiin ja intuitioon perustuvat toimintatavat.

dante