Teknologiateollisuus on merkittävä toimiala Suomessa

Teknologiateollisuus on merkittävä toimiala Suomessa

Teknologiateollisuus on yksi merkittävimmistä toimialoista Suomessa. Sen parissa työskentelee suoraan tai välillisesti laskutavasta riippuen jopa 30 prosenttia suomalaisista. Tästä syystä ei ole ihme, että teknologiateollisuutta usein kuullaan eri tilanteissa. Toinen syy alan painoarvoon liittyy siihen, että teknologia-alan yritykset ovat perinteisesti vastanneet suurelta osin suomalaisten yritysten viennistä kasvattaen näin rahavirtoja Suomeen. Erilaisten arvioiden mukaan jopa puolet viennistä on teknologiateollisuuden ansiota.

Näiden lisäksi toimialalla tehdään myös merkittäviä satsauksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Suomessa on vuosikymmeniä arvostettu ylitse kaiken korkeaa osaamista, ja tyypillisesti ajatellaankin, että suomalaisen yhteiskunnan kehittymisen ja hyvinvoinnin taustalla on juuri panostukset osaamiseen, tutkimukseen ja koulutukseen. Tästä syystä teknologiateollisuuden katsotaan edustavan tätä suomalaisten ylpeydenaihetta. Kyse ei ole vain mielikuvasta vaan myös lukujen valossa alalla on todella suuri merkitys, sillä yli 70 prosenttia kaikista tutkimus- ja kehitysinvestoinneista tehdään teknologiateollisuuden toimesta.

Suomalainen teknologiateollisuuden tärkeimpiä toimialoja ovat elektroniikka- ja sähköteollisuus, tietotekniikka, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus, lisäksi myös suunnittelu ja konsultointi ovat tärkeässä roolissa. Alaa edustaa teknologiateollisuus ry, jolla on kaikkiaan 1600 jäsenyritystä. Alun perin liiton nimi oli Metalli-, Kone- ja Sähköteknisen Teollisuuden Keskusliitto, josta se lyhennettiin myöhemmin Metalliteollisuuden Keskusliitoksi ja lopulta 2000-luvun alussa otettiin käyttöön nykyinen nimi. Nimenmuutokset kertovat myös siitä, että eri alojen painoarvo on muuttunut ajan kuluessa liiton toiminnassa.

Teknologiateollisuuden toimiala markkinoi mielellään itseään eräänlaisena suomalaisen yhteiskunnan selkärankana. Alana, joka ei pelkästään luo Suomeen työpaikkoja, lisää verotuloja ja kasvattaa vaurautta, vaan myös kehittää laadullisesti yhteiskuntaa erilaisten innovaatioiden ja muiden uudistusten kautta. Monilla muilla toimialoilla investoinnit tutkimukseen ovatkin vaatimattomampia teknologiateollisuuden toimiessa esimerkkinä. Ylipätään alan tekemät investoinnit ovat massiivisia Suomen talouden kannalta, mistä johtuen myös alaa edustava Teknologiateollisuus ry on merkittävä toimija Suomessa.

Alan painoarvoa onkin vaikea kiistää, sillä on tietysti selvää, että sekä historiassa että nykyhetkenä – ja varmasti myös tulevaisuudessa – teknologian alan yrityksillä tulee olemaan iso rooli suomalaisen yhteiskunnan kehittäjinä sekä ylläpitäjinä. Ala tuo Suomeen vaurautta sekä kansainvälistä osaamista, mikä hyödyttää myös muita toimialoja. Suomalaisen teknologiateollisuuden taidonnäytteet ovatkin saaneet vahvan näkyvyyden maailmalla ja sitä kautta herättäneet kiinnostusta suomalaista osaamista kohtaan laajemmin. Suomalainen insinööriosaaminen on arvostettua ympäri maailmaa.

Samalla toimiala tulee varmasti myös elämään siten, että nykyisin merkittävät toimialat saattavat menettää merkitystään tai jopa kuolla ja korvautua uusilla. Kuuluu teknologiateollisuuden perusolemukseen, että maailma kulkee eteenpäin ja ratkaisut, jotka palvelivat yhteiskuntaa eilen ja tänään voivat muuttua milloin tahansa turhiksi ja vanhanaikaisiksi uusien tekniikoiden syrjäyttäessä ne.

dante