Loppuuko työnteko robottien vuoksi?

Loppuuko työnteko robottien vuoksi?

Robotisaatioon liitetään useita erilaisia uhkakuvia. Pahimpien skenaarioiden mukaan robotit ottavat vallan koko ihmiskunnasta kehityttyään riittävän älykkäiksi. Tällaiset tulevaisuuskuvat sopivat monen mielestä paremmin elokuvakankaalle kuin todelliseen elämään, eikä suuri enemmistö ole ainakaan toistaiseksi huolissaan tällaisesta tulevaisuudesta.

Huomattavasti yleisempi ja varmasti realistisempi uhka liittyy työelämään. Millaisia vaikutuksia roboteilla on siihen, millaisia töitä on tarjolla tulevaisuudessa ja miten paljon palkkatyötä on tarjolla – riittääkö sitä kaikille. Mitä vaikutuksia sillä on laajemmin yhteiskuntaan?

Näihin kysymyksiin ei ole oikeita tai vääriä ratkaisuja. Tämänhetkinen vastaus liittyy tyypillisesti siihen, että työpaikkoja tulee kyllä häviämään, mutta ei ole niin yksiselitteistä, mihin kehitys liittyy. On hyvin olennaista huomata, että kaikkina historiallisina aikoina työpaikkoja ja kokonaisia toimialoja katoaa.

Tämä on normaalia kehitystä, johon jokaisen on sopeuduttava. Robotisaatio on varmasti osaltaan vauhdittamassa tätä kehitystä, mutta se ei ole ainoa ajuri. Ajatus siitä, että estämällä tai suitsimalla robotisaatiota säilytetään työpaikkoja, ei ole kestävä. Työelämä ja sen vaatimukset muuttuvat riippumatta roboteista ja uusista teknologioista.

Tästä syystä kysymys siitä, vievätkö robotit työpaikat ei ole erityisen mielekäs. On kiistaton fakta, että jotkut työpaikat tulevat katoamaan ja monet muuttumaan robottien takia, mutta olennaisempaa on pohtia, millaisissa tehtävissä robotti on parhaimmillaan ja millaisissa tehtävissä ihminen loistaa.

Monesti kyse ei ole siitä, että jokin ammatti itsessään katoaa kokonaan tai siirtyy roboteille. Kyse on enemmän siitä, miten eri ammateissa voidaan hyödyntää robotiikkaa. Vaikka robotit voisivat tehdä tulevaisuudessa myös korkeakoulutettujen, kuten esimerkiksi juristien, töitä, se ei tarkoita että lainopilliselle ajattelulle ei olisi tarvetta. Maailma muuttuu ja ihmisten tarpeet muuttuvat, ja kaiken työn tulee vastata näihin tarpeisiin.

Kun keskustelu ohjautuu siihen, että syrjäyttääkö robotti oikean ihmisen, ollaan hedelmättömän aiheen parissa. Tärkeintä on pohtia sitä, miten kehittää ihmisten valmiuksia toimia jatkuvasti muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa. Taistelu robotisaatiota tai muuta teknologista kehitystä vastaan kääntyy itseään vastaan, sillä maailma muuttuu joka tapauksessa. Parhaiten pärjäävät ihmiset, jotka voivat säilyttää toimintakykynsä tällaisissa olosuhteissa.

dante