Teknologiat maailman ongelmiin erinomainen liiketoimintamahdolllisuus

Teknologiat maailman ongelmiin erinomainen liiketoimintamahdolllisuus

Kaikessa bisneksessä on lopulta kyse siitä, että tuotetaan jotain, mistä joku on valmis maksamaan jotain. Ja yleensä ihmiset ja yritykset ovat valmiita maksamaan asioista, jotka ratkaisevat heidän polttavia ongelmiaan. Etenkin länsimaissa useimmilla ihmisillä on jo kaikki mahdollinen, ja siksi pelkkä mahdollisuus saada joku uusi tuote vaikka hyvin edullisestikin ei välttämättä kiinnosta ketään. Mutta jos kyseessä on ongelman ratkaiseminen, tilanne muuttuu täysin.

Yksi yhteiskuntien ja valtioiden suurimpia ongelmia tällä hetkellä liittyy ympäristön tilaan. Etenkin ilmastonmuutos on asia, joka aiheuttaa lukuisia valtavia ongelma kuten viljelysmaiden laadun heikkenemistä ja sitä kautta pakolaisuutta. Kun ympäristöasiat olivat aiemmin pienen piirin puuhastelua, nyt ilmastonmuutoksen luomat ongelmat on havaittu kaikkialla. Lukuisat valtiopäämiehet ovat nimenneet ihmiskunnan suurimmaksi uhaksi juuri ilmastonmuutoksen.

Tämä muutos ympäristöasenteissa on luonut myös uuden markkinan, joka tarjoaa lähes loputtoman määrän uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Koska ilmastonmuutos on uhka ja ongelma, johon valtion ympäri maailmaa hakevat ratkaisuja, se tarkoittaa samalla sitä, että jokainen teknologinen ratkaisu, joka tarjoaa vaihtoehtoja nykyisille ilmaston kannalta huonoille tuotantomenetelmille, on kiinnostava.

Ilmaston kannalta kriittisimmät tekijät liittyvät siihen, miten fossiilisista polttoaineista pystytään luopumaan ja miten kuluttajat järjestävät asumisensa, liikkumisensa ja ruokailunsa. Nämä tekijät uhkaavat tällä hetkellä ilmastoa ja siksi etsitään kiivaasti ratkaisuja siihen, kuinka nykyisiä ympäristön kannalta tuhoisia tuotantotapoja voidaan kehittää.

Esimerkiksi elintarviketuotannossa tilannetta lähestytään siten, että pyritään kehittämään nykyistä karjatalouteen pohjautuvaa tuotantoa vähemmän ilmastoa rasittavaksi erilaisilla teknisillä ratkaisuilla. Perusongelma liittyy toisaalta siihen, että tarvitaan valtavia määriä peltopinta-alaa karjan rehun tuotantoa varten ja toisaalta se, että märehtijät tuottavat metaanipäästöjä. Kehittämällä rehua ja jalostamalla eläimiä tuotannosta on pyritty saamaan tehokkaampaa.

Toinen tapa ratkaista ruuantuotannon ilmastovaikutuksia on kehittää kokonaan uusia tapoja tuottaa ruokaa. Tällöin lähtökohta voi olla kehittää uusia kuluttajatuotteita kasvipohjaisista raaka-aineista, jolloin tuotanto itsessään on ilmastoystävällisempää ja hyötysuhteeltaan tehokkaampaa. Erilaiset teknologiset ratkaisut mahdollistavat kasvipohjaisten raaka-aineiden jalostamisen ja tuotannon skaalaamisen, jolloin lopputuote voi olla hinnaltaan kilpailukykyinen. Tämän lisäksi on kehitetty myös niin sanottua laboratoriolihaa, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lehmän kantasoluista kasvatetaan laboratoriossa lihapaloja. Tällöin tuotetaan ainoastaan syötäväksi tarkoitettua ruokaa ja vältetään perinteisen karjankasvatukseen liittyvät ongelmat. Samalla logiikalla toimitaan myös muiden ongelmien parissa.

Monesti erilaisten ilmastohankkeiden taustalla on ihmisiä, jotka toimivat enemmän aatteen ajamina kuin taloudellista etua hakien. Nykyisin näiden maailmanparantajien joukkoon on kuitenkin liittynyt myös bisnesväkeä sekä tutkijoita. Onkin varsin todennäköistä, että maailman viheliäisimmät ongelmat ratkaistaan juuri insinöörien, bisnesmiesten ja hippien kesken. Yhdellä kertaa pelastetaan maailmaa ja moni fiksu liikemies myös rikastuu.

dante