Teknologiaa kaikille

Teknologiaa kaikille

Teknologia tulee koko ajan lähemmäs jokaisen suomalaisen arkipäivää. Mutta ovatko kaikki innovaation hienoudet kaikkien suomalaisten tavoitettavissa? Tulevaisuudessa ehkä näin on, kun osaaminen entisestään kehittyy ja otetaan uusia tuotantokeinoja käyttöön. Automaation kehitys, erilaiset rahoitusmahdollisuudet ja tiedonsaannin lisääntyminen, ovat nyt jo tuoneet teknologiaa lähemmäs kuluttajaa ja mahdollistaneet sen saatavuutta.

Suomen teknologiaosaaminen

Suomi on noussut aivan maailman kärkimaiksi teknologia-alalla. Suomessa on huippuosaamista sekä uuden tiedon luomiseen että erilaisten teknologisten sovellusten tuottamiseen. Tätä kehitystä tukevat useat teknologian suurena mahdollisuutena näkevät alat ja tahot. Esimerkiksi teknologinen koulutus Suomessa on korkeatasoista. Teknologian eri osa-alueita voi Suomessa opiskella toisen asteen koulutuksena, ammattikorkeakouluopintoina sekä yliopistoissa. Tämä takaa laajan osaamisen teknologian eri osa-alueilla sekä ammattitaidon erilaisissa tehtävissä. Myös julkisen vallan tutkimusrahoitus teknologia-alalle on lisääntynyt mahdollistaen osaltaan teknologian kehittymistä Suomessa. Myös suomen tieteeseen ja teknologiaan myönteisesti suhtautuva politiikka ovat jatkuvan kehityksen takeena.

Robotiikka teknologiaviennin pelastajana

Teknologiateollisuuden vienti Suomesta on ollut vahvaa. Kuitenkin näkyvissä on merkkejä viennin kasvun hidastumisesta. Viennin kasvua varjostavat etenkin yhä laajeneva pula osaavasta työvoimasta, talouden yleisesti epävarma tila sekä supistunut tuotantokapasiteetti. Tietotekniikka-alan vienti on ollut edelleen kasvussa etenkin ohjelmisto ja IT-palveluyhtiöiden kasvattaessa ulkomaisia tilauksiaan. Etenkin elektroniikka-alan viennin kasvu on ollut aiempaa hitaampaa.

Robotiikkaan panostaminen saattaisi olla apu Suomen teknologiaviennin kohtaamiin haasteisiin. Työvoimapulasta johtuvaa taantumaa voitaisiin helposti korjata lisäämällä robotiikkaa. Teollisuuden tuotannosta vain noin 20 prosenttia on automatisoitu. Tässä olisikin suuri markkina robotiikalle, osaamista Suomesta kuitenkin varmasti löytyisi. Mikä robotiikan kasvua sitten hidastaa? Kustannukset sen käyttöönottamisessa ovat melko korkeat ja toisaalta yhteiskunnan yleinen mielipide työpaikkojen katoamisesta robotiikan myötä saattavat olla syynä.

Markkinoinnin uudet keinot

Markkinointi muuttuu jatkuvasti. Se muuttuu niin kohderyhmien tarpeiden, markinointikanavien kuin myös markkinoitavien tuotteiden kehittyessä. Esimerkiksi digitaalinen markkinointi on kehittynyt huomattavasti ja etenkin teknologia-alalla yrityksen digitaalinen markkinointi tulee olla ajan tasalla. Markkinoinnin keskeiset roolit ovat monipuolistuneet ja tarve osaamiselle on korkea. Markkinoinnin mitattavuudesta on myös tullut entistä tärkeämpää. Pitää pystyä osoittamaan tarkasti mistä markkinointikustannukset koostuvat ja miten mikäkin kustannus spesifisesti vaikuttaa tuoton saavuttamiseen.

Teknologiatuotteiden markkinointi kuluttajille on myös muuttunut. Digitalisaatio ja mobiiliteknologia ovat tuoneet uusia tehtäviä markkinointiosaajille, analyytikoille ja sisällöntuottajille. Markkinointi toisaalta myös tuo tietoa teknologiasta laajemmalle yleisölle, mikä markkinointiväen tulee myös huomioida työssään. Entäpä sitten tulevaisuuden markkinointi? Miten teknologia joka mahdollistaa entistä tarkemman personoinnin tai tekoälyn laajempi käyttäminen tulee vaikuttamaan kuluttajiin kohdistuvaan markkinointiin, sen aika näyttää.

Onko nykyteknologia liian kallista?

Onko teknologia sitten kuluttajalleen edelleen liian kallista, jotta sen käyttö yleistyisi. On ja ei. Kuluttajille suunnattujen teknologiatuotteiden hinnat ovat laskeneet tasolle jolla yhä useammalla on mahdollisuus niiden hankkimiseen. Nykyään myös ihmisillä on käytettävissään uusia rahoituskanavia kuten https://www.freedomrahoitus.fi/ mikä tuo teknologiatuotteita entistä enemmän kaikkien saataville. Robotiikka voisi olla myös tässä kustannuskysymyksessäkin apuna. Kun automaation avulla kustannuksissa säästettäisiin, saataisiin tuotteiden hintaa laskettua. Teknologiatuotteiden hintojen laskulla saataisiin myös yhdyskuntaluokkien eroja tasapäistettyä kun kaikilla olisi varaa näihin tuotteisiin. Erityisen tärkeää tämä on etenkin terveydenhuollon alalla, jotta kaikille voidaan turvata yhtä hyvän laatuista palvelua jatkossakin.

dante