Teknologian uudet tuulet kiinteistönvälityksen maailmassa

Teknologian uudet tuulet kiinteistönvälityksen maailmassa

Kiinteistönvälityksen maailma on elänyt todellisia muutoksen tuulia korona-aikana. Vaikka niin kutsutut digitaaliset asuntokaupat ovat saapuneet kotimaisille markkinoille jo syksyllä 2019, vasta korona-aika on johtanut siihen, että kauppoja tehdään digitaalisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Uusia tuulia kiinteistönvälityksessä

Kiinteistönvälitys on saanut jo aikaisempina vuosina uudenlaisia ilmiöitä alalle. Yksi suosituimmista alan ilmiöistä on ollut muun muassa kiinteistönvälitysfirma Blok.ai, jonka ajama välityskonsepti tuo asunnon myyjälle mahdollisuuden esitellä asuntonsa itse, jolloin tämä voi säästää välityspalkkioissa jopa tuhansia euroja. Blokin ammattilaiset puolestaan kartoittavat asunnon kunnon, laativat hintapyynnön ja asunnon kuvauksen, huolehtivat asunnon asiakirjoista ja asuntoilmoituksista sekä markkinoivat asuntoa.

Tämä konsepti on korostunut erityisesti korona-aikana, sillä suurin osa Blokin yhteydenpidosta pidettiin jo entuudestaan etänä. Ostajilla on mahdollisuus jättää tarjouksia myytävistä asunnoista firman verkkopalvelun kautta, asiakaspalvelu palvelee puhelimen ja chatin välityksellä ja itse kaupanteko onnistuu sähköisenä DIASin kautta. Lisäksi, jos kaupat tehdään pankissa, kiinteistönvälittäjän ei tarvitse osallistua kaupantekoon ollenkaan, vaan hän neuvoo myyjää ja ostajaa tilanteessa etänä.

Korona-aika on tuonut uusia haasteita ja mahdollisuuksia

Vaikka kävijämäärät ovat asuntonäytöissä vähentyneet huomattavasti, kukoistavat asuntokaupat edelleen. Korona-aika on myös johtanut siihen, että kiinteistönvälittäjät saavuttavat yhä enemmän oikeasti asunnon ostosta kiinnostuneita kandidaatteja, jolloin ”huvikseen” asuntonäyttelyissä kulkevat vierailijat ovat kadonneet markkinoilta lähes kokonaan.

Korona-aika onkin johtanut siihen, että välittäjien on hyödynnettävä yhä enemmän sähköisiä työkaluja fyysisten asiakaskontaktien välttämiseksi. Suurin osa tärkeistä asiakirjoista on mahdollista täyttää ja allekirjoittaa etänä, eikä välittäjän tarvitse olla paikalla kaupantekotilanteessa, sillä nykyisten teknologisten laitteiden ansiosta kommunikaatio voidaan järjestää etänä.

Vaikka onkin tärkeää, että ostaja tutustuu kunnolla ostettavaan kohteeseen, tällöinkin kontakteja on mahdollista vähentää Blokin tapaan niin, että kiinteistövälittäjä ei ole itse paikalla. Näytöt on lisäksi mahdollista varata etukäteen verkossa, jolloin paikalle ei saavu myyjän lisäksi kuin yksi potentiaalinen ostaja. Myös virtuaalinäyttöjen määrää pyritään kasvattamaan entisestään.

Usein asuntokaupat tehdään kuitenkin pankissa, josta ostaja on saanut asuntolainan. Tällöin sekä myyjän, ostajan että pankin on pyrittävä pitämään henkilömäärät minimissään. Pienissä ja suljetuissa tiloissa myös maskin käyttö on suositeltavaa silloin, kun turvavälejä ei ole mahdollista pitää.

Näin ollen, mikäli mahdollista, paikalle tulisi pankin virkailijan lisäksi saapua vain ostaja ja myyjä, vaikkakin ensiasunnon ostajan tilanteessa on ymmärrettävää, että paikalle halutaan mukaan esimerkiksi perheenjäsen. Tärkeintä onkin varmistaa ennen kaupantekoa tarkemmat menettelyt suoraan pankin konttorin ja kiinteistövälittäjän kanssa.

Digitaalinen kaupanteko on otettu kiinteistönvälityksen maailmassa positiivisella tavalla vastaan. Teknologiset laitteet ja etäyhteydet ovat tehostaneet merkittävällä tavalla sekä välittäjien että asiakkaiden ajankäyttöä. Korona-aika onkin tuonut haasteiden mukana alalle myös mahdollisuuksia, sillä digitaaliset työkalut ovat edistäneet sekä parempaa että tehokkaampaa palvelua.

dante